ملکا ذکر توگویم که تو پاکی و خدایی

نروم جزبه همان ره که تو ام راهنمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 

 صفحه اصلی Home

 

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده

بنام خدا بخشنده مهربان

(پیام خدای مهربان به مردم ایران)

فهرست مطالب

    آزادي_دردين

 

 

آزادي دردين

 فهرست مطالب (Top )   

   برطبق آيات قرآن هيچگونه اجباري دردين نيست:

[2:256] لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

[2:256]  هيچ اجباري در دين نيست: اينک راه درست از راه غلط مشخص شده است. هرکس شيطان را محکوم و رها کند و به خدا ايمان آورد، به محکم ترين ريسمانى چنگ زده است که هرگز پاره نمي شود. خداست شنوا، بر همه چيز دانا.

انسان در دين حقيقي خدا از آزادي کامل براي انتخاب عقايد ديني خود برخوردار است:

 [25:57] قل ما اسءلكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا

[25:57] بگو: "من از شما هيچ پولي نمي خواهم. من فقط مي خواهم به شما كمك كنم تا راه راست را به سوي پروردگارتان پيدا كنيد، اگر اين چيزي است كه انتخاب مي كنيد.

 [73:19]  ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا

[73:19]  اين تذكري است؛ بگذار هر كس مي خواهد، راه پروردگارش را انتخاب كند.

 [74:55]  فمن شاء ذكره

[74:55] براي كساني كه مي خواهند توجه كنند.

[76:29] ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا

[76:29] اين تذكري است: هر كس که بخواهد راه پروردگارش را انتخاب مي كند.

[78:39] ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مءابا

[78:39] چنين است روز اجتناب ناپذير. بگذار هر كه بخواهد، به پروردگارش پناه ببرد.

 [80:12] فمن شاء ذكره

[80:12] هر كه بخواهد، توجه خواهد كرد.

 [81:28] لمن شاء منكم ان يستقيم

[81:28] براي كساني كه اراده مي کنند به راه مستقيم بروند.

 علت اينهمه اصرارخدا درقرآن که دين اجباري نيست به اهميت اين موضوع اشاره دارد.  خداي متعال مي خواهد که بندگانش ازروي اختيار راه و روش رسيدن به او را انتخاب کنند نه ازروي زور و تحميل.  هيچ عبادتي که از روي زور و تحميل باشد نزد خدا قابل قبول نيست.  يک جامعه اسلامي نمي تواند به اعضاي خود تحميل کند که چگونه بيانديشند، چه عقايدي داشته باشند، چه کتابهايي را بخوانند، چگونه رفتارنمايند و غيره.  درقرآن مجيد تنها وظيفه رسولان ابلاغ دين بوده است و نه تحميل آن:

[5:99] ما على الرسول الا البلغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون

[5:99] تنها وظيفه رسول رساندن پيام است و خدا هرچه را آشكار كنيد و هرچه را پنهان نماييد، مي داند.

[5:92] واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلغ المبين

[5:92] از خدا اطاعت کنيد و از رسول اطاعت کنيد و هشيار باشيد. اگر روي بگردانيد، پس بدانيد که تنها وظيفه رسول ما اين است که پيام را به بهترين نحو برساند.

 [16:82] فان تولوا فانما عليك البلغ المبين

[16:82] اگر آنها بازهم روي گرداندند، پس تنها ماموريت تو اين است که آشکارا ( پيام را) ابلاغ کني.

 [24:54] قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلغ المبين

[24:54] بگو: "از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد." اگر خودداري كنند، پس او مسئول تعهدات خويش است و شما مسئول تعهدات خود. اگر شما از او اطاعت كنيد، هدايت خواهيد شد. تنها وظيفه رسول رساندن (پيام) است.

 [29:18] وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلغ المبين

[29:18]  اگر باور نداريد، نسلهاي پيش از شما هم باور نکرده اند. تنها ماموريت رسول رساندن (پيام) است.

 [64:12] واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلغ المبين

[64:12] از خدا اطاعت كنيد و از رسول اطاعت كنيد. اگر شما روي بگردانيد، پس تنها ماموريت رسول ما رساندن پيام است.

 بنابرآيات متعدد قرآن کريم نمي توان مردم را زور کرد که از خدا و رسول اطاعت کنند.  مردم کاملا آزادند که پيام الهي را بپذيرند و يا آنرا رد کنند.  دراين صورت تنها وظيفه مسئولين امت اسلامي آن است که دين را به بهترين روش (با مهرباني و نه با خشونت) درجامعه ابلاغ کنند:

[16:125] ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين

[16:125]  تو با حکمت و اندرز محبت آميز به راه پروردگارت دعوت کن و با آنها به بهترين شيوه اي که ممکن است، به گفتگو بنشين. پروردگار تو ار همه بهتر مي داند که چه کسي از راه او منحرف شده است و بهتر مي داند که چه کساني هدايت يافته اند.

حمد و سپاس خدایی را سزاست که پروردگار عالمیان است.

 

فهرست مطالب (Top )