[74:30] عليها تسعة عشر

[74:30] برآن نوزده قراردارد 

 صفحه اصلی Home

 

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده

بنام خدا بخشنده مهربان

(پیام خدای مهربان به مردم ایران)

فهرست مطالب

      تشريح معجزه رياضي قرآن

 

 تشريح معجزه رياضي قرآن1

 فهرست مطالب (Top )   

  

 

يکى از بزرگترين معجزات (سوره مدثر - آیه۳۵)


پديده بى نظيرى که در قرآن وجود دارد، در هيچ کتاب نوشته دست بشر يافت نميشود. هر يک از عناصر قرآن داراى ترکيبى است رياضى: سوره ها، آيات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم هاى الهى، طرز نوشتن بعضى لغات، عدم وجود يا تغيير عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن بغير از محتوياتش، همگى داراى ترکيبى خاص هستند. سيستم رياضى قرآن دو جنبه مهم دارد: (
۱) انشاء رياضى، و(۲) ساختمان رياضى قرآن که شامل شماره سوره ها و آيات است. بخاطر اين کد رياضى جامع، کوچکترين تغيير در متن يا ساختمان ترکيبى قرآن، بلافاصله آشکار ميشود.

 

يكي از معجزات بزرگ قرآن برمبناي عدد 19 بنا شده است.  درقرآن عدد 19 در آيه 74:30 "روي آن 19 است" آورده شده است.  بنابراين قرآن برمبناي 19 تنظيم شده است.  ما مي دانيم كه خداي بزرگ آسمانها و زمين را برمبناي قوانين رياضي دقيقي بنا كرده است.  ازجمله نامهاي خداي متعال در انجيل و قرآن آلفا و اومگا يا اول و آخر است: 

 

(57:3) هو الأول والاخر والظهر والباطن وهو بكل شيء عليم

(57:3) اوست اول و آخر و ظاهي و باطن و او به همه چيزآگاه است

 

اگر ما عددي را انتخاب مي كرديم كه آن عدد امضاي رياضي خداي متعال بود كدام عدد را برمي گزيديم؟  بدون ترديد عدد 19 انتخاب اول ما مي بود.  زيرا اين عدد نشانگرنامهاي خداي متعال يعني اول (1) و آخر(9) مي باشد.  درواقع اول و آخر تمام مخلوقات با خداست.  درعين حال عدد 19 ارزش عددي يكي ديگر از نامهاي خدا بزبان عربي يعني واحد مي باشد (ارزش عددي حروف بعدا شرح داده خواهد شد).  بنابراين عدد 19 بزبان رياضي مي گويد كه خدا يكي است. 

 

پديده اي مشابه معجزه 19 قرآن در تورات نيزموجود بود.  قرآن در آيه 46:10 به اين پديده اشاره مي كند:[1]

 

[46:10] قل أرءيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرءيل على مثله فءامن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظلمين

[46:10] بگو، "اگر آن از جانب خدا باشد و شما آن را باور نکرديد چطور شاهدى از بنى اسراييل شاهد پديده اى مشابه آن بوده و او ايمان آورده است، در حالى که شما متکبر شده ايد. مطمئنا ً، خدا مردم پليد را هدايت نمى کند.

شاهد اشاره شده در آيه فوق خاخام جوداي پرهيزگار[2] بود كه در قرن دوازدهم ميلادي زندگي مي كرد و به پديده اي مشابه الگو هاي رياضي 19- مبنا دربخش هايي از تورات اصلي پي برد.

كدهاي رياضي قرآن كه مبتني برعدد 19 مي باشد ازساده به پيچيده تقسيم مي شوند.  براي  محاسبه كدهاي ساده رياضي قرآن هيچگونه وسيله اي نيازنيست ولي براي كدهاي پيچيده نيازبه ماشين حساب و كامپيوتراست.  حقايق ساده رياضي زيرمبتني برقرآن عربي است.


۱. اولين آيه (۱:۱)، معروف به "بسم الله الرحمن الرحیم ، شامل  ۱۹ حرف است.


۲. قرآن داراى ۱۱۴ سوره است که ميشود...............................  619


۳. مجموع آيات در قرآن ۶۳۴۶ است که ميشود......................33419.
    [۶۲۳۴ آيه شماره گذارى شده است و ۱۱۲ آيه (بسم الله) شماره گذارى نشده است که

    ميشود 6346 =۱۱۲+۶۲۳۴] توجه کنيد که 6+4+3+6 ميشود ۱۹ .


۴. بسم الله ۱۱۴ مرتبه تکرار شده است، با وجود غيبت مرموز آن در سوره ۹ (درسوره ۲۷ دو بار تکرار شده است ) و ۱۱۴ =  619 .


۵. از غيبت بسم الله در سوره ۹ تا بسم الله اضافى در سوره ۲۷، دقيقا ۱۹ سوره است.


۶. مجموع شماره سوره ها از ۹ تا ۲۷ (27+26......12+11+10+9) = ۳۴۲ يا 1819.


۷. اين مجموع (۳۴۲) همچنين مساوى است با مجموع کلمات بين دو بسم الله سوره ۲۷، و۳۴۲ =1819.


۸. اولين آيات معروفى که اول وحى شد(علق) (5-96:1) شامل ۱۹ کلمه است.


۹. اين اولين وحى ۱۰ کلمه اى، داراى ۷۶ حرف است 419


۱۰. سوره ۹۶ (علق) که از نظر ترتيب زمانى اولين سوره است، داراى ۱۹ آيه است.


۱۱. اين اولين سوره از نظر ترتيب زمانى، از آخر قرآن نوزدهمین آیه است.


۱۲. سوره ۹۶(علق)  شامل ۳۰۴ حرف عربى است، و ۳۰۴ ميشود1619


۱۳. آخرين سوره فرستاده شده(النصرسوره ۱۱۰) (به ترتیب نزول) شامل۱۹ کلمه است.


۱۴. اولين آيه از آخرين سوره وحى شده (110:1) شامل ۱۹ حرف است.


۱۵. ۱۴ حرف مختلف عربى، ۱۴ "پاراف قرآنى" مختلف (مانند ا . ل. م ) را تشکيل ميدهند که در ابتداى۲۹ سوره قرار دارند. مجموع اين اعداد ميشود ۱۴+۱۴+۲۹=۵۷ يا 319


۱۶. مجموع ۲۹ سوره اى که "پارافهاى قرآن" در آنها آمده است ميشود:
۸۲۲ = 68+50+..........+2+۳+7، و ۸۲۲+۱۴ (۱۴ مجموعه پارافها) ميشود ۸۳۶، يا 4419.


۱۷. بين اولين سوره پاراف دار(۲) و آخرين سوره پاراف دار (۶۸)، ۳۸ سوره بدون پاراف وجود دارد38 19.


۱۸. بين اولين و آخرين سوره هاى پاراف دار۱۹ مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.


19
. ۳۰ عدد مختلف در قرآن تکرار شده است:

50-40-30-20-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

 100000-50000-3000-2000-1000-300-200-100-99-80-70-60

 

مجموع اين اعداد ميشود ۱۶۲۱۴۶، که ميشود 853419.


اين خلاصه فشرده اى بود از معجزات ساده.


 حمد و سپاس خدایی را سزاست که پروردگار عالمیان است.

 

 [1]  بخشي ازاين قسمت از ترجمه قرآن رشاد خليفه انتشارات اسلامي در توسكان آريزونا 1992 اقتباس شده است.  براي اطلاع بيشتر به سايت http://www.submission.org/efarsi/quran/apx01.html رجوع كنيد، تاريخ دسترسي

   25/9/1387.

2 Rabbi Judah the Pious. 

 

فهرست مطالب (Top )

 

 

 


 

[1]  بخشي ازاين قسمت از ترجمه قرآن رشاد خليفه انتشارات اسلامي در توسكان آريزونا 1992 اقتباس شده است.

[2] Rabbi Judah the Pious.