صفحه اصلی Home

 

 

 

ملکا ذکر توگویم که تو پاکی و خدایی

نروم جزبه همان ره که توام راهنمایی

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

از شيطان رانده شده به خدا پناه مي برم

بسم الله الرحمن الرحيم

بنام خدا بخشنده مهربان

بخشی ازمعجزات علمي قرآن

The Scientific Miracles of the Quran

 

(پیام خدای مهربان به مردم ایران)

 

فهرست مطالب

 (1) قران بدون تردید از جانب پروردگار جهان نازل شده است

 (2) جداشدن آسمانها و زمين تائيد تئوري انفجار بزرگ 

(3) ازيک توده گازي شکل تا آسمانها و زمين 

(4) آسمانهاراچه چيزي نگاهداشته است؟ 

(5) خورشيد وماه و مدارهايشان

(6) ترتيب شب و روز

(7) گسترش جهان هستي

(8) سحاب چشم گربه 

(9) کوهها درقرآن

(10) زنبورعسل ماده درقرآن

(11) جنين انسان در قرآن 

(12) قسمت پيشين مغزدرقرآن

(13) درياها ورودخانه ها درقرآن

(14)عمق درياها وموجهاي داخلي درياها درقرآن

(15) ابرها درقرآن   

 

(1) قران بدون تردید از جانب پروردگار جهان نازل شده است  فهرست مطالب

(32:2) تنزيل الكتب لا ريب فيه من رب العلمين
[32:2] The book is, without a doubt, a revelation from the Lord of the universe.
 

Greatest God our Lord, Greatest is His power and there is no end to His wisdom.  Praise Him you heavens and glorify Him sun and moon and new plants for out Him, through Him, and in Him are all things, every perception, and every knowledge.  (Youhans Kepler)

خدای بزرگ پروردگارما، قدرت او عظیم ترین است و حکمت ا و لایتنهی.  ای آسمانها او را حمد گویید وای خورشید و ماه و ستاره های جدید او راثنا گویید زیرا که همه چیز، هر ادراکی، و هر دانشی ازاو،  توسط او ودر تسلط او قراردارد. (یوهان کپلر)

نیایش فوق توسط نه یک رو حانی و یا یک کشیش بلکه یک ستاره شناس بنام یوهان کپلر که قوانین حرکت ستارگان را کشف نمود در قرن هیفدهم نوشته شده است.  دانش امروز بشری با فلسفه توحید بسیار عجین است. ریشه تفکرات علمی امروز بشر،  که جهان را یک نظام یک پارچه با یک سری قوانین تنظیم یافته می بیند، را می توان دراعتقاد ادیان یهود، مسیحیت، و اسلام به یک خدای واحد جستجو کرد.  متاسفانه با گذشت ایام بواسطه وسوسه های شیطانی و تحریف حقایق دینی توسط رهبران روحانی، ایمان به توحید جای خود را به شرک داده است.  چطوری که امروز بندرت می توان انسانهایی یافت که ایمان خود را به خدای آسمانها و زمین خالص گردانیده و دامن خود را از شرک در عبادات و اعتقادات تطهیر کرده اند.  همان مسیحی که فریاد تو حید را در بین قوم خود ندا می داد اکنو ن بعنوان پسر خدا پرستیده و ستایش می شود و معتقدین به پیامبر اسلام که آیه عظیم و مهم "تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم" را به جهانیان از طرف خدای یکتا آورد  با تحریفاتی همجون "یا علی مدد،"  "یا ابوالفضل"  و"یا زهرا"  و اصتعانت جستن از غیر خدا به شرک گرویده و اولین فرمان دین ابراهیم یعنی "هیچ الهی بغیر از خدا نیست" را به فراموشی سپرده اند. 

اما خو شبختانه علیرغم تو طعه های شیطان رجیم، به لطف خدای مهربان، دین توحیدی ابراهیم در قرآن مجید حفظ شده است.  قرآن کتابی آسمانی است که برای هدایت مردم توسط خدای متعال نازل گردیده است این کتاب عظیم حاوی معجزات علمی شگرفی است که در اینجا فقط به گوشه ای از آن اشاره می گردد.

(2) جداشدن آسمانها و زمين- تائيد تئوري انفجار بزرگ (The Big Bang)  فهرست مطالب

خدای متعال درقرآن کریم میفرماید:

 (21:30) أولم ير الذين كفروا أن السموت والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

[21:30] آيا کافران درک نمي کنند که آسمان و زمين در آغاز به صورت يک توده جامد بود و ما آن را منفجر ساختيم تا موجوديت پيدا کند؟ و هر چيز زنده اي را از آب به وجود آورديم. آيا ايمان مي آورند؟

[21:30]  Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe?

 

در آیه فوق خدای متعال به انفجار اولیه ای که بااراده او باعث ایجاد اسمانها و زمین شد اشاره می فرماید. چگونه در زمانی که هیچگونه دانشی بجز خرافات درمورد نحوه بوجود آمدن کائنات وجود نداشت میتوان تصورنمود که بشری یکی از بزرگترین اکتشافات قرن بیستم رابرجهان آشکارسازد؟ نه هر گز. این آیه سخن یک انسان نبود که صفحه ای از قرآن عظیم را زینت داد.  قرآن بجز کلام آن دانای بی ابتدا و بی انتها نیست.

 

(3) از يک توده گازي شکل تا آسمانها و زمين  فهرست مطالب

در سوره ای که بنام دخان یعنی گاز نامیده شده است خدای متعال اشاره به مرحله ابتدائی پیدایش آسمانها و زمین کرده میفرماید:

(41:11) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين

[41:11]  سپس او به آسمان پرداخت، هنگامي كه هنوز به صورت گاز بود و به آن و زمين گفت: "به وجود بياييد، خواسته يا ناخواسته." آنها گفتند: "ما با ميل و رغبت مي آييم".

[41:11] Then He turned to the sky, when it was still gas, and said to it, and to the earth, "Come into existence, willingly or unwillingly." They said, "We come willingly."

تصویر زیر ستاره اي جديد را در حال شکل گيري از گاز و غبار (نبولاNebula )،  از بقاياي گازي که منشاء پيدايش کل جهان بوده است نشان می دهد.

Source: The Space Atlas, Heather and Henbest, p. 50.

 در عکس زیر سحاب لاگون (Lagoon Nebula) را می بینیم که ابري از گاز و غبار با قطري معادل 60 سال نوري است.

Source: Horizons, Exploring the Universe, Seeds, plate 9, from Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.

 

همانطوری که در اشکال فوق نشانداده شده است علم امروزثابت کرده است که ستارگان آسمانی از انقباض تودههای عظیم گاز بوجود می آیند، پدیده ای که در قرآن بوضوح برآن در آیه فوق اشاره شده است.

 

  (4) آسمانها را چه چيزي نگاه داشته است؟  فهرست مطالب

 

    نیروی جاذبه، باذن خدای عالم، عامل نگاهداری آسمانها و زمین است.  این نیرو غیرقابل رویت ا ست ولی همانند ستونهایی استوار موجب نگاهداری آسمانها و زمین و گردش آنها در مدارهای تعیین شده توسط  یکتاخالق جهان می باشد.  به این پدیده بنحو بسیار زیبایی در قرآن مجید اشاره شده است:  

(13:2) الله الذي رفع السموت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الاءيت لعلكم بلقاء ربكم توقنون

[13:2] خداست كه آسمانها را بدون ستونهايي كه بتوانيد ببينيد، برافراشت، سپس اقتدار را در دست گرفت. او خورشيد و ماه را متعهد كرد؛ هر كدام تا سرآمدي معين (در مدار خود) در گردشند. او همه چيز را تحت كنترل دارد و آيات را توضيح مي دهد، باشد كه درباره ملاقات با پروردگارتان به يقين برسيد.

 

  فهرست مطالب   (5) خورشيد و ماه و مدارهايشان

همانطوری که علم نجوم ثابت کرده است و امروز بصورت یکی از بد یهیات حتی در مدارس ابتدایی هم تدریس میشود ماه و خورشید در مدارهای خاصی شناورند. چنیین دانشی هرگز در هزارو چهارصد سال پیش در بین جوامع بشری مطرح نبود.  اما در کتاب خدای تعالی در سوره یسین بصراحت بگردش ماه وخورشید در مدارهای تعیین شده اشاره شده است:

(36:40) لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون

[36:40] خورشيد هرگز به ماه نمي رسد- شب و روز هرگز منحرف نمي شوند- هر يك از آنها در مدار خود شناور است.

 

 

  

 (6) ترتيب شب و روز  فهرست مطالب

 

پروردگار هستی در سوره مبارک الرحمن آیه 17 در قرآن مجید و در سوره زخرف آیه 38 اشاره به وجود دو مشرق و دو مغرب می کند:

 (55:17) رب المشرقين ورب المغربين

[55:17] پروردگار دو مشرق و دو مغرب.

 

(43:38) حتى إذا جاءنا قال يليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين

[43:38] هنگامي که او نزد ما بيايد، خواهد گفت: "آه، کاش ميان من و تو به اندازه دو مشرق فاصله بود. چه همزاد بيچاره کننده اي"!

اشاره به و جود دو مشرق و دو مغرب در آیه های فوق نشانه آن است که، بر خلاف مفروضات آمیخه با خرافات زمان پیامبر اسلام، زمین مسطح نیست بلکه کروی شکل است. اگر این آیه را بهمراه آیه 30 سوره مبارک النازرات مطالعه کنیم کروی (تخم مرغی شکل) بودن زمین و ترتیب شب و روز(دو مشرق و دو مغرب) در نیمکرههای آن کاملا مشخص می گردد:

(79:30) والأرض بعد ذلك دحيها

[79:30] او زمين را تخم مرغي شكل ساخت.

 

(7)  گسترش جهان هستي  فهرست مطالب

فرضیه اثبات شده گسترش آسمانها یکی از یافته های مهم علمی در قرن بیستم بود که خدای متعال با صراحت آنرا در قرآن بیان فرموده است.

(51:47) والسماء بنينها بأييد وإنا لموسعون

[51:47]  ما آسمان را با دست هاي خود بنا كرديم و ما به توسعه آن ادامه خواهيم داد.

 

 فهرست مطالب (8) سحاب چشم گربه (Catís Eye Nebula)

موقع انفجار و فرو پاشی ستارگان گازها و موجهای حاصله ترکیبی بسیار زیبا بمانند گل رز ایجاد می کننداین پدیده در قرآن مجید در سوره الرحمن ایه 37 بیان گردیده است:

(55:37) فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان

[55:37] هنگامي كه آسمان از هم پاشيده شود و مانند رنگ، به سرخي رز درآيد.

 

حال عبارت قرآن را با عکس ناسا (NASA) که توسط تلسکوپ هابل (Hubble Telescope) گرفته شده است، مقايسه کنيد!

 

چگونه بشری که در هزاروچهارصد سال پیش می زیسته است می توانست بدون داشتن هیچگونه تلسکوپ ویا دسترسی به تکنولوژی امروزی به پدیده ای که در میلیونها کیلومتری زمین رخ می دهد پی برده باشد؟  آیا بجز این است که آیه های اعجاز آور و شگفت انگیز قرآن ازطرف آن یکتا خالق هستی که آگاه مطلق به کلیه امورهستی است براو نازل گردیده است؟

 (9) کوه ها در قرآن  فهرست مطالب

 

فقط بخش کوچکی ازحجم کوهها در سطح زمین قرار دارند وقابل رویت می باشندپایه ها و ریشه های کوهها گاه کیلومترها در اعماق زمین همانند میخهایی عظیم در داخل زمین فرورفته استاین یافته علمی زمین شناسان که تا چند دهه پیش برای انسانها پوشیده بود در قرآن کریم بنحو مطلوبی بوضوح توسط خالق آسمانها و زمین بیان گردیده است:

(78:7) والجبال أوتادا

 [78:7] و كوه ها را همچون ميخهايي (بناکرد)؟

 

 

همانطوری که درتصویرزیر ديده مي شود، کوه ها ريشه هاي عميقي دارند که همچون ميخهايي در زمين فرو رفته اند.

 

 Source: Anatomy of the Earth, Cailleux, p. 220.

بیایید اندکی دراین آیه های عظیم قرآن تفکر کنیم.  اگرعقل خود را بقضاوت طلبیم و از پیش داوری های شکل گرفته از تعصبات و باورهای فرهنگی و سنتی اجتناب کنیم درمی یابیم که چه گوهرهای نابی در این کتاب آسمانی آشکار و نهفته است.  چگونه یک انسان بدون اتکاء به علم خالق آسمانها و زمین می توانست در یکی از ابتدائی ترین جوامع بشری از لحاظ علمی بدین زیبایی و دقت پدیده های طبیعی را بیان کند؟  زمین شناسان امروزثابت نموده اندکه کوهها بمانند میخهایی عظیم باعث ثبات و استقرار زمین می شوند و زمین را از لغزش های مکررباز می دارند.  حال بیایید به قرآن مجید رجوع کرده و ببینیم که چگونه این مفاهیم بزیبایی و دقت در این کتاب آسمانی بیان شده است:

(16:15) وألقى في الأرض روسي أن تميد بكم وأنهرا وسبلا لعلكم تهتدون

[16:15] و او در زمين استحكاماتي (كوه ها) براي توازن قرار داد تا مبادا با شما بلغزد، همين طور رودخانه ها و جاده ها، باشد که هدايت شويد.

 در شکل زیر، به خوبي ديده مي شود که کوه ها به خاطر ريشه هاي عميقشان همچون ميخهايي هستند.

Source: Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p. 158.

 

 

(10)  زنبور عسل ماده در قرآن  فهرست مطالب

در قرآن آمده است که زنبور عسل ماده براي يافتن غذا، لانه اش را ترک مي نمايد  .درنمايش هنري چهارم شکسپير، هنگامي که چند نفر از شخصيتهاي نمايش در مورد زنبورها بحث مي کنند، به وجود شاهي براي زنبورها که همگي سرباز هستند، اشاره مي شود.  در صورتي که زنبورها ملکه اي دارند که ماده است وپيشرفت علوم در 300 سال گذشته باعث شد که دانشمندان به اين موضوع پي ببرند.

 (16:68) وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون

[16:68]  و پروردگارت به زنبور الهام كرد: در كوهها و درختان خانه بساز و در (كندوهايي) كه آنها براي شما  مي سازند.

 

 

(11) جنين انسان در قرآن - جنين شناسي درست و دقيق  فهرست مطالب

خدای متعال در قران مجید مراحل بوجود آمدن انسان را چنین بیان می فرماید:

 (23:12) ولقد خلقنا الإنسن من سللة من طين

[23:12]  ما انسان را از نوعي گل مخصوص آفريديم.

 

 (23:13) ثم جعلنه نطفة في قرار مكين

[23:13] پس از آن، او را از قطره اي كوچك به وجود آورديم كه در داخل محيطي كاملا محفوظ قرار گرفته است.

 

[23:14] ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم انشانه خلقا ءاخر فتبارك الله احسن الخلقين

[23:14] سپس ما آن قطره را به (رويان) معلق تبديل كرديم و بعد (رويان) معلق را به تكه (جنين) رشد داديم، سپس از تكه (جنين) استخوانها را آفريديم، آنگاه استخوانها را با گوشت پوشانديم. اين چنين، ما مخلوقي جديد به وجود مي آوريم. خجسته ترين خداست، بهترين خالق.

درآیه 23:14 کلمات عربی علقه و مضغه برای بیان حالت های جنین در رحم مادر بکار رفته است.  در ادبيات عرب، براي کلمه علقه سه معناي متفاوت مي يابيم:

1. زالو

2. یک چیز آویزان

3. توده یالخته خون

تصویرA  درزیریک جنین را درمراحل ابتدایی شکل گرفتنش دررحم مادر نشان می دهد. تصویرB نمودار یک زالورا نشان می دهد.  مقایسه این دو تصویر مارابه حکمت کاربرد لغت علقه توسط خالق مدبرجهان هستی در آیه 23:14 قرآن مجید راهنمایی می کند. 

کلمه علقه در زبان عربی همچنین بمعنای یک شیء آویزان است.  تصاویر زیر عکس یک جنین را در مراحل اولیه شکل گرفتنش در رحم مادر نشان میدهد.  این تصاویر که با استفا ده از تکنولوژی  فتو ميکرو گراف برداشته شده است، آويزان بودن جنين به خوبي (با علامت B) در مرحله علقه (تقريبا 15 روزه گي جنين) در رحم مادر نشان میدهد. اندازه جنين در اين مرحله حدود 6/. ميليمتر است. 

ْSource: The Developing Human, Moore, 3rd ed., p. 66.

سومین معنای کلمه علقه در زبان عریی مرادف است با یک توده یا لخته خون.  نمودار زیریک جنین را درحالی که از رحم مادر آویزان است نشان میدهد.  وجودمویرگهای انبوهی که در آنها خون جاری است جنین رادر این مرحله از شکل گرفتنش به یک توده یا لخته خون تبدیل نموده است.

 

Source: The Developing Human, Moore, 5th ed., p. 65.

 حال بیایید عقل و وجدان خودرا به داوری بخوانیم.  چگونه بشری بدون اتکاء به علم خالق انسانها وبی هیچ دسترسی به علوم و تکنولوژی پزشکی امروزه می توانست چنین تعبییر دقیق و علمی از شکل گرفتن جنین در رحم مادررا آورده باشد؟!!!  خجسته باد نام خدا خالق آسمانها و زمین و هستی دهنده تمام موجودات.

اما مرحله بعدی شکل گرفتن جنین در قرآن مجید مضغة نامیده شده است که به معناي چيز جويده شده است.  تصویر زیرشکل جنین را درمرحله مضغه (A) با شکل یک قطعه آدامس جویده شده نشان میدهد(B).  تشابه این دو شکل بازفرد عاقل را از دقت علمی کاربرد مفاهیم طبیعی درقرآن کریم متحیرمی کند.

 

 

(12)  قسمت پيشين مغز در قرآن  فهرست مطالب

 

در سوره 96 خدای متعال درمورد کسی که دیگران را از دعا و نیایش بازمیدارد میفرماید که اگراوبه کفربگرود و از اعمالش دست برندارد ما او را با پیشانی (جلوی سر) خواهیم گرفت:

 (96:15) كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية

[96:15] مسلما، اگر دست برندارد، او را با جلوي سر خواهيم گرفت.

 

 شکل زیرمحدوده هاي رفتاري انسان در نيمکره چپ مغزواقع گردیده است.  قسمت پيشين مغز محل تصميم گيريهاي مهم انسان است. در اين بخش از مغز، برنامه ريزي، انگيزش، تصميم گيري در مورد کارهاي درست و غلط و راستگويي و دروغگويي صورت میگیرد. همانطوری که خالق انسانها در قرآن کریم بدرستی و دقت بیان فرموده است تصمیم گیری درمورد گرایش به طریق کفر و یا ایمان در پیشانی (جلوی سر) انسانها صورت میگیرد. این قسمت از مغز است که مسئول رفتارانسانهاست.  بنابراین آیا طبیعی نیست که خدای دانا و توانا انسانهای گناهکار و کافر را از جلوی سر گرفته در روز قیامت به بازخواهی بطلبد؟ 

 

 

Source: Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, p. 210. 

 

 

 (13)  درياها و رودخانه ها در قرآن  فهرست مطالب

 

خدای آگاه و دانا به همه علوم،  در قرآن کریم در سوره الرحمن آیه های 19 و20 اشاره به جدا بودن دو دریا در محلی که بهم می پیوندند نمو ده ومی فرماید که حائلی میان دو دریا قرار داده شده است تا از مخلوط شدن آنها جلوگیری کند:

 (55:19) مرج البحرين يلتقيان

[55:19] او دو دريا را در جايي كه به هم مي پيوندند، از هم جدا مي كند.

 (55:20) بينهما برزخ لا يبغيان

[55:20] حايلي ميان آنها قرار داده شده است، تا از تجاوز به حدود يكديگر جلوگيري كند.

 

علوم دریا شناسی امروز بوضوح این پدیده را باثبات رسانیده است.  هنگامي که درياي مديترانه در جبل اطارق به اقيانوس اطلس مي ريزد، با توجه به اختلاف درجه حرارت، شوري و غلظت، مانعي بين آنها قرار مي گيرد همانطوری که در تصویر زیر نشان داده شده است.

 

 Source: Marine Geology, Kuenen, p. 43, with a slight enhancement.

همچنین مدبر آسمانها و زمین در سوره مبارکه فرقان آیه 53 به حایلی محکم و نفوذ ناپذ یر که بین دو دریای شور وشیرین قرارگرفته و باعث جدایی آنها می گردد اشاره می فرماید: 

 (25:53) وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا

[25:53] اوست كه دو دريا را به هم مي پيوندد؛ يكي تازه و گواراست، در حالي كه ديگري شور و غير قابل نوشيدن. و او آنها را با حايلي محكم و نفوذناپذير (تبخير) از هم جدا كرد.

 در شکل زیر سطح مقطع يک خليج و درصد شوري آب آن نشان داده شده است. در اين شکل مي توانيم جدايي آب شيرين و شور را ( partition zone)همانطوری که خدای علیم در قرآن کریم بیان فرموده است به وضوح ببنيم.

 

 

 

(14) عمق درياها و موجهاي داخلي درياها در قرآن  فهرست مطالب

 

خدای متعال در کتاب آسمانی قرآن در سوره مبارکه نور آیه 39 اعمال کافران را به سرابی تشبیه می فرماید که شخص تشنه فکر می کند آن آب است، اما هنگامي كه به آن مي رسد، مي فهمد كه چيزي نيست و درعوض، خدا را آنجا مي يابد، تا جزاي كامل اعمالش را بدهد.  سپس در آیه بعدی در مورد کافران تشبیه دیگری می آورد که شاید برای مردمی که در زمان پیامبر اسلام می زیستند عجیب و شگفت انگیز بود. در آیه 40 سوره نور خدای رحمان شخص کافر را به کسی که درداخل اقیانوسی خروشان قرار دارد تشبیه می فرماید که موجهایی که روی آنها موجهای دیگر و در بالای آنها مه غلیظ قرارگرفته شده است:

(24:40) أو كظلمت في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

[24:40]  مثال ديگر، بودن در تاريكي مطلق است در داخل اقيانوسي خروشان، با امواج روي امواج، توام با مه غليظ. تاريكي روي تاريكي- اگر شخص به دست خود نگاه مي كرد، به سختي مي توانست آن را ببيند. خدا هر كه را از نور محروم كند، او هيچ نوري نخواهد داشت.

در آیه 40 سوره نور خدای متعال اشاره به تاریکی در درون اقیانوسها دارد.  بر طبق علوم اقیانوس شناسی بين 3 تا 30 درصد نور خورشيد در سطح دريا بازتاب مي يابد. سپس، همانطوری که تصویر زیر نشان می دهد، در 200 متر اول عمق دريا، تقريبا تمامي رنگهاي طيف نور بجز رنگ آبي جذب مي شوند.

 

   Source: Oceans, Elder and Pernetta, p. 27.

 

نکته ای که توجه متفکران  را به خو جلب می کند اشاره خدای حکیم به وجود دو موج در اقیانوس ها است.  با تکامل تکنولوژی و فرستادن زیر دریایی های مخصوص به اعماق اقیا نو سها، دانشمندان متوجه گشتند که بعلت غلظت بیشتر آبهای واقع در اعماق اقیانوسها (در مقایسه با آبهای سطحی) دو نوع موج در درون آنها پدید می آید، موجهای داخلی و موجهای سطحی.  همانطوری که شکل زیر نشان می دهد موجهاي داخلي در محل برخورد دو لايه آب با چگاليهاي مختلف که يکي از آنها دارای  چگالی بیشتر (لايه زيري) و ديگري دارای چکالی کمتر(لايه بالايي) است بو جود می آیند. چگونه بشری که هزار و چهار صد سال پیش در بیابانهای سوزان عربستان می زیسته است می توانست بدون اتکاء بعلم الهی ازمو جهای درونی اعماق اقیانوسها مطلع گردد؟  

 

  Source: Oceanography, Gross, p. 204.

 

 

(15) ابرها در قرآن  فهرست مطالب

خدای دانا در قرآن مجید مراحل تشکیل ابرها وبوجود آمدن باران را در سوره مبارکه نور آیه 43 به زیبایی بیان می فرماید:

(24:43) ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصر

[24:43] آيا توجه نمي كني كه خدا ابرها را مي راند، سپس آنها را با هم جمع مي كند، بعد آنها را روي هم انباشته مي سازد، سپس مي بيني كه از آنها باران بيرون مي آيد؟ او بار برف را از آسمان فرو مي فرستد تا هر كه را بخواهد بپوشاند و از هر كس بخواهد دور سازد. نزديك است كه درخشندگي برف نور چشمان را بربايد.

بازهم تشریح خدای بزرگ در قرآن کریم از نحوه بوجود آمدن ابرها و باران مطابق یافته های علمی است.  در شکل زير در قسمت (A) تکه ابرهاي کوچک مجزا و در قسمت (B) ابرهاي کوچک به هم مي پيوندند و بر روي هم انباشته مي شوند  و سپس قطرات آب فرو مي افتند.

 

 Source: The Atmosphere, Anthes and others, p. 269. 

 

 

(18:109) قل لو كان البحر مدادا لكلمت ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمت ربي ولو جئنا بمثله مددا

[18:109] بگو: "اگر اقيانوس براي كلمات پروردگارم مركب بود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام شود، اقيانوس تمام مي شد؛ حتي اگر مقدار مركب را دو برابر كنيم."

 

 

 فهرست مطالب

ادامه دارد، اگرخدا بخواهد (انشاءالله)