ملکا ذکر توگویم که تو پاکی و خدایی

نروم جزبه همان ره که تو ام راهنمایی

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 

 صفحه اصلی Home

 

پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده

بنام خدا بخشنده مهربان

(پیام خدای مهربان به مردم ایران)

فهرست مطالب

پيروي ازسنت هاي جامعه

 

 

پيروي ازسنت هاي جامعه

فهرست مطالب (Top )        

در طول تاريخ پيروي كوركورانه و تقليد كردن ازپيشوايان ديني و ازسنتهاي اجتماعي  يكي ازبزرگترين عوامل گمراهي و ضلالت امتهابوده است.  اصلي ترين دشمنان پيامبران و انبياء الهي بزرگان و پيشوايان جامعه و مردم عوامي كه از آنها پيروي مي كردند بودند.  اين پيشوايان و پيروان عوامشان همواره مدافع رسوم و سنتهاي خرافي بودند و بنابراين با پيام حق الهي مخالفت مي كردند:  

[33:66]  يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا

[33:67]  وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا

[33:66]  در روزي كه به دوزخ انداخته شوند، خواهند گفت: "آه، اي كاش از خدا اطاعت مي كرديم و از رسول اطاعت مي نموديم."

[33:67]  آنها همچنين خواهند گفت: "پروردگار ما، ما از سادات و پيشوايان خود اطاعت كرده ايم، اما آنها ما را گمراه كردند.

 

[14:21]  وبرزوا لله جميعا فقال الضعفوا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدنا الله لهدينكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص

 [14:21]  هنگامي كه همه آنها در پيشگاه خدا بايستند، پيروان به پيشوايان خواهند گفت: "ما پيرو شما بوديم. آيا مي توانيد فقط كمي از عذاب خدا را از ما برداريد؟" آنها خواهند گفت: "اگر خدا ما را هدايت کرده بود، ما شما را هدايت مي کرديم. اکنون ديگر دير شده است، چه اندوهگين باشيم و يا صبر پيشه كنيم، راه گريزي نداريم."

 

[40:47]  واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار

[40:47]  همچنان كه در دوزخ مشغول مجادله هستند، پيروان به پيشوايان خود خواهند گفت: "ما پيروان شما بوديم، آيا مي توانيد ما را از بخشي از اين دوزخ رهايي دهيد؟"

 

[43:22]  بل قالوا انا وجدنا ءاباءنا على امة وانا على ءاثرهم مهتدون

[43:23]  وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا ءاباءنا على امة وانا على ءاثرهم مقتدون

[43:22]  واقعيت اين است كه آنها گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما رد پاي آنها را دنبال مي كنيم."

[43:23]  بدون استثنا، هرگاه هشداردهنده اي نزد جامعه اي فرستاديم، پيشوايان آن جامعه گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما راه و روش آنها را ادامه خواهيم داد."

قوم ابراهيم با او مخالفت كردند و گفتند كه ما ازسنتهاي باقي مانده ازپدرانمان پيروي مي كنيم.  قرآن كريم اين موضوع را بروشني در آيات زير بيان مي كند:

 [21:51]  ولقد ءاتينا ابرهيم رشده من قبل وكنا به علمين

[21:52]  اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عكفون

[21:53]  قالوا وجدنا ءاباءنا لها عبدين

[21:54]  قال لقد كنتم انتم وءاباؤكم في ضلل مبين

[21:51]  پيش از آن، ما به ابراهيم هدايت و ادراك عطا كرديم، زيرا كاملا از او آگاه بوديم.

[21:52]  او به پدر و قومش گفت: "اين مجسمهها چيست كه خود را وقف آنها مي كنيد؟"

[21:53]  آنها گفتند: "ما والدين خود را در پرستش آنها يافتيم."

[21:54]  او گفت: "درواقع، شما و والدينتان به كلي گمراه شده ايد."

همچنين قوم موسي و هارون با پيام حق الهي مبارزه كردند زيرآنها پيروسنتها و آداب و رسومي بودند كه ازاجداد آنها بارث رسيده بود:

 [10:78]  قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين

[10:78]  آنها گفتند: "آيا آمده ايد تا ما را از آنچه والدينمان انجام مي دادند، منحرف كنيد و براي خود جاه و مقام كسب نماييد؟ ما هرگز به عنوان مؤمن به شما نخواهيم پيوست."

درقرآن مجيد تبعيت كور كورانه از ديني که بطور ارثي به ما رسيده است محکوم است و بخاطر اهميتي كه اين موضوع دارد خداي متعال در آيه هاي متعددي به نهي اين عمل شيطاني مي پردازد:

 [5:104]  واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ءاباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيءا ولا يهتدون

[5:104]  و چون به آنها گفته شود: "به سوي آنچه خدا نازل کرده است و به سوي رسول بياييد،" مي گويند: "آنچه والدينمان را بدان يافتيم، براي ما كافي است." اگر والدينشان چيزي نمي دانستند و هدايت نشده بودند، چطور؟

 [43:22]  واقعيت اين است كه آنها گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما رد پاي آنها را دنبال مي كنيم."

[43:23]  بدون استثنا، هرگاه هشداردهنده اي نزد جامعه اي فرستاديم، پيشوايان آن جامعه گفتند: "ما والدين خود را پيرو روش هاي خاصي يافتيم و ما راه و روش آنها را ادامه خواهيم داد."

متاسفانه درجوامع امروز پيروي كوركورانه ازدين والدين يك تراژدي عمومي است وآناني كه مردم را ترغيب به نگهداري و حفظ وضع موجود مي كنند درواقع به يك فاجعه انساني دامن مي زنند:

[31:21]  واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه ءاباءنا اولو كان الشيطن يدعوهم الى عذاب السعير

[31:21]  هنگامي كه به آنها گفته شود: "از اين آيات خدا پيروي كنيد،" مي گويند: "نه، ما فقط از آنچه والدينمان انجام مي دهند، پيروي مي كنيم." اگر شيطان آنها را به عذاب دوزخ بكشاند، چطور؟

 

[2:170]  واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ءاباءنا اولو كان ءاباؤهم لا يعقلون شيءا ولا يهتدون

[2:170]  هنگامى كه به آنان گفته شود: "از آنچه خدا در اين نازل کرده است، پيروي کنيد" مي گويند: "ما فقط از آنچه والدينمان انجام مي دادند، پيروي مي کنيم." اگر والدين آنها نفهميدند و هدايت نشده بودند، چطور؟

 اين يك حقيقت است كه اكثريت مردم يك جامعه درگمراهي وضلالت بسرمي برند واگرما از اكثريت تبعيت كنيم قطعا گمراه خواهيم شد:

 [6:116]  وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون

[6:116]  اگر از اكثر مردم روي زمين اطاعت كني، تو را از راه خدا منحرف خواهند كرد. آنها فقط از گمان خود پيروي مى كنند؛ آنها فقط حدس مي زنند.

 اي مردم خوب فكركنيد وبه اين سئوال مهم پاسخ دهيد: آيا سنتهاي ديني و اعتقادات مذهبي شما مطابق سنتها و اعتقادات اكثريت جامعه است؟  اگر اينطورباشد مطابق آيه فوق شما درگمراهي بسرمي بريد.  زيرا اكثريت مردم يك جامعه از روي علم و دانش ايمان نمي آورند بلكه ازآداب و رسوم اجداد و پيشوايان خود پيروي مي كنند.  اكثريت مردم دنباله روي از ظن و حدس و گمان مي كنند وبنابراين به حقيقت نمي رسند:

[53:23]  ان هي الا اسماء سميتموها انتم وءاباؤكم ما انزل الله بها من سلطن ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى

[53:23]  اينها فقط اسم هايي است كه شما از خود ساخته ايد، شما و پدران شما. خدا هرگز چنين كفري را اجازه نداده است. آنها از حدسيات و خواسته هاي شخصي خود پيروي مي كنند، در حالي كه براي آنها هدايت حقيقي از جانب پروردگارشان در اين آمده است.

 

[53:28]  آنها در اين باره هيچ دانشي نداشتند؛ آنها فقط حدس مي زدند. حدسيات جايگزين حقيقت نمي شود.

[53:28]  وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيءا

 اي مردم بياييد درمورد آنچه كه خدا امرفرموده خوب تدبركنيم وهيچ خبرورسومي را بدون دليل وعلم نپذيريم زيرا چشم و گوش و فكرما درمقابل خدا مسئولند.


حمد و سپاس خدایی را سزاست که پروردگا
ر عالمیان است.

 

فهرست مطالب (Top )